Poskytujeme širokú škálu služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. V rámci výkonu strážnej služby zabezpečujeme ochranu osôb a majetku v súkromných priestoroch, obchodoch a nákupnách centrách, verejných inštitáciách ale aj počas verejných podujatí, koncertov a pod. Zabezpečujeme taktiež prevoz peňazí a iných cenín vysokej hodnoty.

Ako detektívna služba zabezpečujeme hľadanie osôb a majetku, zabezpečovnie údajov a dôkazov použiteľných v konaní pred súdom a získavanie iných potrebných informácií. Viac o činnosti detektívnej služby nájdete na samostatnej stránke http://www.detektivna-sluzba.sk/.

Výkon strážnej služby nie je možný bez odborne vyškoleného personálu. V našom školiacom stredisku IBeA 3, a. s. realizujeme prípravu na výkon strážnej a detektívnej služby, tzv. kurz odbornej spôsobilosti.

Kompletnú ponuku našich služieb si môžete pozrieť nižšie.

 

Máte záujem o cenovú ponuku?

Neváhajte a kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.

 

Kompletná ponuka služieb

 

Na základe licencie na prevádzkovanie strážnej služby (č. PS 001063) poskytujeme nasledovné služby:

 1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 2. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
 3. ochrana osoby,
 4. ochrana majetku a osoby pri preprave,
 5. ochrana prepravy majetku a osoby,
 6. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
 7. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“) alebo
 8. vypracúvanie plánu ochrany.

 

Na základe licencie na prevádzkovanie detektívnej služby (č. PD 000007) poskytujeme nasledovné služby:   

 1. hľadanie osoby,
 2. hľadanie majetku,
 3. monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,
 4. získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
 5. získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
 6. získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

 

Na základe licencie na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva (č. POP 000020) poskytujeme nasledovné služby:

 1. príprava na výkon strážnej služby,
 2. príprava na výkon detektívnej služby,
 3. poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo
 4. poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.

 

Na základe licencie na prevádzkovanie technickej služby (č. PT 002369) poskytujeme nasledovné služby:

 1. montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.