Medzi našimi spokojnými klientami sú:

 • MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
 • VŠZP, a. s.
 • BILLA, s.r.o.
 • AQUATHERMAL SENEC, a. s.
 • ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR
 • AFC – ZTS, a.s.
 • NÚCEM
 • EXIMBANKA SR, a.s.
 • BRENNTAG s.r.o.
 • ČSOB, a.s.
 • PATRIA INVEST, a. s.
 • ÚSTAV LEKÁRSKEJ KOZMETIKY, a. s.
 • TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
 • HOTEL SENEC, a. s.
 • HILTI SLOVAKIA, s. r. o.
 • DOZORING PLUS, s. r. o.
 • K - TEN TURZOVKA, s. r. o.
 • WILL, s. r. o.
 • NIBACO, a. s.
 • CORINEX GROUP, s. r. o.
 • KSP, s. r. o.
 • DILIGENTIA, s. r. o.
 • ASPECT – VYHNE, a. s.
 • EKO QELET, a. s.
 • SLOVCOLOR, a. s.
 • AXA, a. s.
 • BRATISLAVA TRADE CENTER, a. s.
 • VARANASI, s.r.o.
 • NAJVYŠŠÍ SÚD SR
 • STELMO, a.s.
 • a ďalší