IBeA 3, a. s. vznikla dňa 21. 4. 1993. Spoločnosť si za svoj cieľ stanovila poskytovanie komplexných služieb, ochrany osôb, hnuteľného a nehnuteľného majetku na vysokej profesionálnej úrovni. Za čas svojho pôsobenia 25 rokov si získala kredit spoľahlivej informačno-bezpečnostnej agentúry na celom území Slovenskej republiky.

Charakter našej práce si vyžaduje efektívnu organizáciu práce, dôkladne prepracovaný systém prevencie a kontroly, kvalifikovane vykonávaný nábor a výber osôb, účinnú a permanentnú personálnu prácu, prísne požiadavky na vzdelanie, občiansku bezúhonnosť, výborný fyzický a psychický stav, trvalé sledovanie a vyhodnocovanie dosahovaných výsledkov v práci.

Od svojich pracovníkov vyžadujeme prísne a presné plnenie funkčných povinností, precíznu ustrojenosť, príjemné vystupovanie, kladný vzťah ku klientom a pracovníkom nášho zákazníka, rýchle a správne rozhodovanie sa pri mimoriadnych udalostiach.

Výkon strážnej služby je riadený operačným strediskom v koordinácii s miestnymi veliteľstvami Policajného zboru SR, zdravotnou a pohotovostnou službou, zložkami protipožiarnej ochrany a inštitúciami prevádzkujúcimi inžinierske siete. Máme vlastný rádiový systém. Naši pracovníci sú pravidelne preškoľovaní pre používanie rádio-komunikačnej techniky.

Nadštandardné materiálne vybavenie pracovníkov a vysoká profesionálna úroveň dávajú záruky maximálnej spoľahlivosti a kvality poskytovaných služieb. Spoločnosť je postavená na princípe podobnom vojenskej organizácii a aj z tohto dôvodu sa vyznačuje vysokou mierou akcieschopnosti a spoľahlivosti. Pri ochrane vašich práv a záujmov dokážeme v prípade potreby použiť všetky zákonné prostriedky a profesionálne zasiahnuť. Starostlivo chránime hospodárske, služobné a obchodné tajomstvo našich zákazníkov podľa ich požiadaviek.

IBeA 3, a. s. má svoje sídlo v Bratislave, pričom pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Regionálne pobočky sú v Banskej Bystrici a Košiciach.

Všetci pracovníci spoločnosti absolvovali kurz odbornej prípravy vo vlastnom školiacom stredisku IBeA 3, a.s.  s následným vykonaním  skúšky odbornej  spôsobilosti v súlade so zákonom  č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej  bezpečnosti v znení neskorších predpisov. Pracovníci sa ďalej pravidelne zúčastňujú na vzdelávaní v oblasti interpersonálnej komunikácie.

Základné imanie našej spoločnosti vo výške 368 860 EUR je rozdelené na 111 akcií znejúcich na majiteľa s menovitou hodnotou akcie 3320 EUR a 10 akcií znejúcich na majiteľa s menovitou hodnotou 34 EUR.